ŽIVLJENSKI SLOG ROMOV GORIČKEGA

Nosilec projekta : Romsko društvo NARCISA, Cankova 91, 9261 Cankova ...

Projekt je sofinanciran v okviru Javnega poziva za zbiranje predlogov izvedbenih projektov za Letni izvedbeni načrt Lokalne akcijske skupine LAS Goričko za območje občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina za leto 2010.

 

VEČ O PROJEKTU .... 

 

To keep the body in good health is a duty...

otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear.
Buddha

 

 

 Prvi  Zadravčevi dnevi , leta 2008, so bili posvečeni romski problematiki. Deloma zato, ker je bila to tema doktorske disertacije prim.dr.Jožeta Zadravca,dr.med,spec.splošne med., enega prvih zdravnikov splošne medicine, ki se je bolj poglobljeno ukvarjal z navedeno problematiko. Deloma pa tudi, ker smo zdravniki družinske in splošne medicine  začeli ugotavljati, da  imamo občasno težave pri delu z nekaterimi posamezniki znotraj romske skupnosti. Tako je bilo na območju upravne enote  Murska Sobota v letu 2008 opravljenih 1540  intervencij z ekipo nujne medicinske pomoči, od tega 120 v romskih naseljih, obiski Romov v ambulantah dežurne službe in pri izbranih zdravnikih zelo pogosti in ne vedno z jasnim razlogom.

Predstavniki Romov, ki so se našega srečanja udeležili, so izpostavili nekaj zanimivih  tem, ki predstavljajo veliko oviro pri njihovem komuniciranju  z  zdravstvenimi delavci.Jezikovna bariera, pomanjkanje časa  zdravnikov, strokovno  izrazoslovje, nizka raven izobraženosti romske populacije, drugačnost, strah pred boleznijo in še nekatere dejavnike, ki vplivajo na slabo sodelovanje Romov  z zdravstvenimi delavci.

Tako smo se skupaj dogovorili, da poskušamo z veliko mero dobre volje, pripravljenosti za izboljšanje sodelovanja  ter njihove podpore  v naseljih Vanča vas – Borejci   izvesti nekaj srečanj v romskem naselju pod naslovom SASTIPE. Rezultat  našega dela, kjer so aktivno sodelovali študentje MF Maribor, sodelavci ZD Murska Sobota,  » ŽIVA« - ambulante splošne medicine iz Tišine, zasebne  pulmološke ambulante mag.Alojza Horvata iz Murske Sobote  ter predstavniki romske skupnosti , je predstavljen v pričujočem zborniku, katerega namen je, da bo uporaben za vse, ki si ga bodo želeli prebrati in osvežiti že znano ali slišano gradivo.

 Hvala vsem sodelujočim za sodelovanje, kajti brez vas ne bi bili tako uspešni.  Še posebej se moram zahvaliti predstavnikom romskega naselja Vanča vas – Borejci, ki so vložili veliko truda in energije, da smo predvideni program lahko izvedli.

Upam, da bomo lahko naše delo nadaljevali ter tako sooblikovali dobre temelje za  uresničitev potreb in želja romske skupnosti, ki bodo pripomogle k boljšemu medsebojnemu komuniciranju, spoštovanju ter razumevanju kulturno – etničnih   posebnosti populacije , ki je vpeta v tradicionalne odnose z avtohtonim prebivalstvom.

 

asist.mag. Erika Zelko,dr.med,spec